Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

Komitet Arbitrażowy

Honorowy Prezes Sądu: dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz

 

PREZES:

Przemysław Schmidt

 

WICEPREZESI:

Anna Pukszto
Rafał Kos
Piotr Spaczyński

 

CZŁONKOWIE KOMITETU ARBITRAŻOWEGO:

Marcin Asłanowicz
Bogdan Dzudzewicz
Mateusz Gawałkiewicz
Włodzimierz Głowacki
Paweł Graniewski
Wojciech Jaworski
Piotr Kulczycki
Paweł Kwiatkowski
Katarzyna Michałowska
Paweł Pietkiewicz
Ewa Rutkowska
Piotr Sadownik
Paweł Samborski