Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

Komitet Arbitrażowy

Honorowy Prezes Sądu: dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz

 

PREZES:

Marcin Asłanowicz

 

WICEPREZESI:

Rafał Kos
Katarzyna Michałowska
Piotr Spaczyński

 

CZŁONKOWIE KOMITETU ARBITRAŻOWEGO:

Paweł Bukiel 
Marcin Ciemiński
Monika Diehl 
Antoni Libiszowski
Paweł Mazur
Marek Neumann 
Piotr Olkowski 
Paweł Pietkiewicz 
Paweł Samborski
Stanisław Sołtysik 
Emanuel Wanat 
Ewelina Wętrys 
Jakub Wołkowicz 
Paweł Wysocki
Katarzyna Kucharczyk