Sekretarz Generalny

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

Elżbieta GRYC-KORNATKA

kontakt:

ekornatka@konfederacjalewiatan.pl

tel. +48 22 55 99 971