Arbitraż w Polsce

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

„Celem książki „Arbitraż w Polsce” jest przybliżenie czytelnikowi zasad funkcjonowania systemu norm arbitrażowych w Polsce. Nie ma ona jednakże charakteru podręcznika lub poradnika, który wyczerpująco przedstawia całość problematyki. Obraz sądownictwa polubownego został zbudowany w oparciu o wybrane jego fragmenty, charakterystyczne dla pewnego rodzaju sporów. I tak kolejno zostały przedstawione, spory z udziałem Skarbu Państwa (M. Dziurda, A. Olszewski), spory związane z rynkiem regulowanym (A. Chłopecki), spory budowlane (M. Jamka, A. Barczewski.) i spory korporacyjne ( B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz). Rozdział wstępny przybrał charakter eseju, w którym autor ( K. Stefanowicz) nie tyle opisuje system polskiego prawa arbitrażowego w ogólności, ale raczej dzieli sie niektórymi osobistymi przemyśleniami na jego temat. Całość została podsumowana krótkim rozdziałem zawierającym refleksje na temat arbitrażu w Polsce z perspektywy cudzoziemca (G. Wegen).”

red. dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, [fragment wstępu]

 

Książka ta wydana jest w polsko-angielskiej wersji językowej.

Była ona elementem Projektu „Promocja polubownych metod rozwiązywania konfliktów gospodarczych”.

Nakład został wyczerpany.