Postępowanie przed Sądem Polubownym

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

Komentarz do Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan

Komentarz pod redakcją naukową Prezes Sądu Beaty Gessel-Kalinowskiej vel Kalisz został wydany przez wydawnictwo Wolters Kluwer z serii komentarze. Komentarz można nabyć w księgarniach.

Serdecznie zachęcamy do zakupu książki!

Redakcja naukowa:

Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz

Autorzy:

Janusz Adamkowski

Jakub Barański

Stanisław Drozd

Maria Dudzińska

Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz

Michał Jochemczak

Natalia Jodłowska

Ludwina Klein

Bartosz Krużewski

Paweł Kwiatkowski

Łukasz Lasek

Michał Pochodyła

Małgorzata Podrecka

Adelina Prokop

Karolina Przygoda

Agnieszka Różalska-Kucal

Krzysztof Stefanowicz

Agnieszka Wojciechowska

Tomasz Wardyński

Julita Zawadzka